Boerderij info:              

Tekstvak: Maatschap Steinbusch
Eindstraat  30
6265 AD St.Geertruid
Tekstvak: Vanaf A2: afslag Gronsveld–St.Geertruid. Borden St.Geertruid volgen. Onze boerderij ligt achter de kerk van St.Geertruid. Gelieve de auto op de grote parkeerplaats links aan de Julianaweg te parkeren. De boerderij ligt op nog geen 5 minuutjes lopen.

Lacro-i-Agro

 

Lacro-i-Agro Boerderijrecreatie&educatie

Rebecca Steinbusch-Lacroix

Tel.: 06-52436850

E-mail: info@lacro-i-agro.nl

Bezoekadres:

Mts. Steinbusch Eindstraat 30, St.Geertruid

Boerderij recreatie Boerderij educatie

 

Boerderij Maatschap Steinbusch

Maatschap Steinbusch is een gemengd agrarisch bedrijf, bestaande uit de melkveetak en de fruitteelttak.

Melkvee

Het bedrijf heeft circa 70 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Twee maal daags, ‘s ochtends en ’s avonds, worden de koeien gemolken in de (visgraat)melkstal uit de jaren ‘70. In de winter staan de koeien in de verouderde en bouwvallige stal, maar ‘s zomers kunnen de koeien heerlijk grazen op de omliggende weilanden. De weilanden liggen aan de achterkant van de boerderij en worden omringd door het Savelsbos.

Fruitteelt

Het bedrijf heeft daarnaast nog circa 22 hectare fruitteelt met appels en peren. De plantages liggen aan de rand van het Savelsbos. Enkele soorten die de familie Steinbusch verbouwd zijn o.a. junami, elstar, golden, delcorf, jonagold, boskoop, etc. Half augustus t/m half oktober is het plukseizoen. Tijdens het plukseizoen helpen seizoenarbeiders mee om alle appelen en peren te plukken. De seizoenarbeiders bestaat uit een vaste groep medewerkers uit de omgeving en ter versterking al weer heel wat jaartjes ook 2 redelijk vast groepen Poolse medewerkers.

Familie Steinbusch

De familie Steinbusch bestaat uit Wiel en Stella met hun kinderen Ilse, Jos, Michel en oom Jean. Sinds augustus 2014 wonen Michel, ik en de kinderen op de boerderij. Opa Wiel en Oma Stella wonen nu samen met Jos in het dorp, oom Jean woont ook in het dorp. Op de boerderij werken Wiel, Stella, Jos, Michel, Jean  en ik spring waar nodig bij. En zo leer ik iedere dag weer meer van het boerenleven kennen.

Toekomstplannen - Nieuwe melkveelocatie

Met oog op de toekomst wordt er reeds sinds 2005 hard gewerkt aan het verkrijgen van medewerking en de benodigde vergunningen vanuit gemeente en provincie voor de modernisering voor de melkveetak. De inmiddels voormalige koeienstal, die in de 70-er jaren werd gebouwd, was aan vervanging toe. Aangezien er op het huidige boerenerf niet voldoende plek was voor een nieuwe moderne en ruime koeienstal moest er uitgeweken worden naar het weiland wat direct aan de huidige bouwkavel gelegen is. De modernisering is voor ons van groot belang geweest en was broodnodig om een efficiënt en gezond gemengd bedrijf te kunnen voortzetten en om het niveau van dierwelzijn te kunnen waarborgen en zelfs te kunnen verbeteren, de arbeidsvreugde te behouden en ook deze zelfs te kunnen vergroten. Vele gesprekken en overleggen destijds (2005 t/m 2015) plaats gevonden, waaronder een overleg met onze directe buren, verscheidene presentatie aan B&W, talrijke overleggen met ambtenaren, en 100tal tot 500tal gesprekken met allerlei adviseurs uit zowel de agrarische wereld als adviseurs met andere expertises.

In 2015 werd eindelijk de eerste spade in de grond gestoken en sinds januari 2016 wonen onze dames in een hypermoderne stal. De melkkoeien waren zelfs sneller dan de boeren zelf gewend aan de nieuwe omgeving en bloeiden werkelijk op vanwege de extra ruimte, verse lucht, en optimale lichtinval en gewoonweg het gehele comfort welke de nieuwe stal hen vandaag de dag biedt.  Jos, Michel en Wiel genieten nu nog iedere dag van deze nieuwe stal en het geeft een ontzettend goed gevoel en er is een last van hun schouders gevallen. De koeien staan er prachtig bij en je ziet gewoon dat het hen goed gaat, dat was in de voormalige stal totaal niet het geval. En het melken met een melkrobot wordt ook als zeer fijn ervaren. Hierdoor hebben we zeker tijdens de oogst van de appels en peren niet meer zo’n tijdsdruk.

Enkele speerpunten voor deze nieuwe melkveelocatie waren:

* dierwelzijn  *  modern  *  verbeterde arbeidsomstandigheden * mechanisatie * computerondersteuning * duurzaamheid  * efficiënter werken  * maatschappelijke verantwoording  *  educatie  *  nostalgie * natuur  *  natura 2000  *  weidegang  * toekomstperspectief * behoud karakteristieke landschapselementen * maatschappelijk draagvlak  *